Типови на Денот – Понеделник 17 Јуни 2019

12
Лига на Типстери

 

Japan – Chile – ГГ (2.08)

Germany U21 – Denmark U21 – 1-2 второ (1.61)

Nigeria (W)  France (W) –

1-2 второ (1.67)

South Korea (W) – Norway (W) –

1-2 второ (1.61)

Austria (W) – Slovakia (W) –

1-2 второ (1.58)

*Не прифаќајте ја оваа статија како совет. Обложувањето носи ризик. Обложувајте се само со тоа што сте спремни да го изгубите.

Типстер